PresenTense משמש כזרז ליזמות, מתוך תפיסה שחדשנות מאפשרת להצמיח ולחזק כלכלה מקומיות להעשיר את חיי הקהילה ולסייע בפתרון סוגיות מרכזיות בחברה הישראלית.
מדינת ישראל ידועה כ'אומת הסטארט-אפ', אולם בפועל רק כ - 15% מקרב האוכלוסייה נהנים מהמהפכה הטכנולוגית המתחוללת. אנו מאמינים שחדשנות צריכה לבעור ברחבי המדינה כולה ולייצר מדורה אשר כל קשת האוכלוסייה תוכל להתחמם לאורה. אנו מכנים תהליך זה בשם בניית 'אומת הגראונד-אפ'.

המאיץ ליזמות מבוססת קהילה - Venture Accelerator

בבסיס תהליך היזמות מבוססת הקהילה נמצאות התוכניות להאצת יזמות שמפעיל ארגון PresenTense בשיתוף עם ארגונים קהילתיים.
תוכנית 'מאיץ היזמות' הנה תוכנית בת 5-9 חודשים המאפשרת ל-12-15 יזמים להשיק מיזמים בעלי השפעה. כל תוכניות ההאצה שלנו פועלות בשיתוף עם ארגונים קהילתיים - מקומיים או לאומיים. אנו מאמינים ש"קהילה בונה יזמות - בונה קהילה".
לאחר הפעלת למעלה מ-36 תוכניות האצה ברחבי העולם,  למדנו שיזמים זקוקים לזמן לפני כסף, לכלים מעשיים לפני תיאוריה ובחשיבות עליונה ישנו הצורך בקהילה תומכת שתעזור להם לצמוח ולהתפתח.
בעזרת צוות המדריכים, היועצים העסקיים-החברתיים ומנהלי התוכניות המקצועיים והמסורים שלנו אנו מסייעים ליזמים לפתח ולהעצים את הרעיונות שלהם, תוך שימוש בשיטות הוראה חדשניות ועל פי המודל הפדגוגי "חשיבה מעצבת". בנוסף, אנו מיישמים מתודולוגיות ייחודיות לשילוב היזמים בקהילה ולשילוב הקהילה בתכנית. תוכנית 'מאיץ יזמות' כוללת בין 50-100 מתנדבים המשמשים כחברי וועדת ההיגוי, מנטורים ואנשי מקצוע מומחים בתחומם. כל אלו מהווים את שדרת המנהיגות של התכנית, ומספקים ליזמים ייעוץ איכותי ובעל ערך, כמו גם מערכת קשרים וחיבורים משמעותית שתסייע להם בהמשך הדרך.

 

בקרו באתר PresenTense!