מומחית לפדגוגיה חדשנית

מורה לאנגלית וספרות בבית הספר זיו ומרקס ירושלים, רכזת פדגוגיה ותקשוב, מובילת הכשרות מורים בנושאי פדגוגיה חדשנית, טכנולוגיה בחינוך, משחוק  בהוראה ולמידה ועוד. בוגרת האקדמיה למורים של גוגל, כותבת שני בלוגים למורות ומורים בנושא שילוב טכנולוגיה ומשחוק בלמידה, ועוד.

עירית מרחב ליבוביץ