מנכ"ל ומייסד עמותת מרחבים - המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

מייק פרשקר הינו פעיל בחברה האזרחית מזה 30 שנה בתחום חינוך פלוראליסטי ואזרחות משותפת. בשנת 1998 מייק ייסד את מרחבים- המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל ושימש כמנכ"ל למשך 17 שנים והיום הינו חבר ועד מנהל. כעת משמש יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגים לקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון ומלווה את פיתוחו של מיזם "יום מעשים טובים- כולאננה" שמטרתו יצירת קהילת 400 עמותות המקדמות לכידות חברתית.

מייק פרשקר