קובי אשבל
פני אדם

להט"ב ופמיניזם נשמעים כמו ההיפך הגמור מרבנים וארגוני קירוב ליהדות, אך למעשה אלו ואלו נפגשים (או מתנגשים) כל הזמן. מטרת "פני אדם" היא להנגיש לרבנים מחד, וארגוני שוויון מגדרי מאידך את הידע והביקורת המגדרית והיהודית, הן לשם שיפור האקטיביזם שלהם, והן למטרת הקטנת השסעים החברתיים. המיזם יציע הכשרות צוותים (חילוניים או דתיים) ושירותי ייעוץ אסטרטגי, על מנת לתרום לקיומה של חברה בה מתקיימים דיונים ומגעים מכבדים ומעמיקים בצמתי המפגש בין יהדות לעשייה מגדרית. 

050-9777395 kobby.ash@gmail.com