עדן סגל
אי הודאות

"אי הוודאות" היא אפליקציית משחק אינטראקטיבית ומהנה ללמידה אודות תהליך קבלת החלטות כלכליות תוך מבט אסטרטגי. המשחק הוא מסע באיי "הוודאות" המשלב עולם וירטואלי ופיזי וכולל תחנות בחייהם של בני נוער. בתחנות אלו הצעיר מכריע במגוון אתגרים כלכלים ומקבל פידבק. תהליך ההתקדמות בתחנות המשחק מלמד את סודות התכנון וההתמדה ומקנה כלים להתנהלות כלכלית מנוהלת ואחראית.

 

UncertaintyIsland@gmail.com