שמואל בואניש
שלהבת | אש הלימוד

כ-60% מהתלמידים בבתי הספר אינם מכינים את מטלות הבית כראוי בשל בעיות רבות ומגוונות; לקויות למידה, בעיות כלכליות , זמן הורים מוגבל, עודף גירויים ועוד."שלהבת" תעצב חווית למידה ותרגול לאחר שעות הלימודים באמצעות פלטפורמת שיעורי בית שיתופית​ אשר תעודד מוטיבציה של תלמידים ללמידה ותרגול. הלימוד יתבצע בצורה של חברותא דיגיטלית, תחרותיות ומשחוק. מצד המורים הפלטפורמה תאפשר מתן שיעורי בית מתוזמנים, אוטומציה בבדיקת מטלות הבית וסנכרון מתן מטלות הבית בין המורים השונים.  

0507965628 shalhevet@gmail.com