היזמים והמיזמים של המאיץ הלודאי | 2017

יזמים

אייל רחמים | כמו שחלמתי
 אלימלך שחר בן ארי | PayChecker 
שמואל בואניש | שלהבת - אש הלימוד
רנא מחראב | אוּמניה
מרכז לאימהות ערביות
דניאלה כ"ץ | FITS
קובי אשבל | פני אדם
משה אבאייב | Apply AI
עדן סגל | אי הודאות
שלום סיונוב | הפודקסיה
גיא בורוכוב                                 אדי סביאצקי                                      ניר נגינר
חדרי בריחה חינוכיים