מנטורים 2017

ועדת ההיגוי הנה גוף וולונטרי המורכב מדמויות מפתח בקהילה, משלושת המגזרים (ציבורי, עסקי, חברתי), ומהווה את צוות החשיבה המוביל את המאיץ. הועדה פועלת תחת הצוות המנהל את המאיץ ומסייעת לו, באסטרטגיה, גיוס מנטורים ויועצים, ובגיוס, מיון ובחירת המיזמים לתכנית.

מנטורים הנם מתנדבים מומחים בתחומם אשר מלווים את היזמים לאורך המאיץ, ולעתים תכופות גם לאחר מכן. לכל מיזם מצוות מנטור/ית אשר מסייע לו להתקדם לצד התוכן הנלמד במפגשים הפרונטאליים, לפתור אתגרים אסטרטגיים ולייצר קשרים. 

ליאור בניסטי
משה פרבר
איתן לומברד
דודו אורן
דניאל וייל
אורי שחורי
יוליה כוגן
אלי חוגרי
איריס יזרסקי