אלימלך שחר בן ארי

PayChecker

השבת מיליארדי שקלים השייכים לשכירים וגמלאים בישראל ונמצאים אצל המעסיקים והרשויות. יישומון המאפשר לשכירים, לגמלאים ולאנשי מקצוע, כמחצית מאזרחי המדינה, איתור קל ומהיר של טעויות וחוסר עדכונים בתלוש השכר. תוצאת  ההפרש בין הסכום ששולם לסכום הנכון זמינה ושמישה להשגת  כספם שלא ידעו עליו. הוכחת היתכנות למיזם Pay Checker     

www.miluimcheck.co.il

בחודשים האחרונים עזרנו למאות ישראלים לקבל את הכסף השייך להם!

 050-5383328  e-benari@inter.net.il