רנא מחראב
אוּמנִָָָָֹֹּּּּיה | מרכז לאימהות ערביות

מרכז האימהות יספק שירותים וייתן מענה לנשים ערביות, המתמודדות עם השילוב של קריירה ואימהות בחברה ערבית מסורתית בה רוב האחריות של גידול הילדים ועבודות הבית מוטלת על האישה.

המרכז נועד לתת לאימהות מרחב בו תוכלנה להיפגש עם נשים במצבן, מאותה חברה ותרבות המתמודדות עם אתגרים דומים ויהווה מקום בו הנשים תוכלנה לשתף ולקבל תמיכה מקבוצת השוות. המרכז יפעל להעצמתן האישית והתעסוקתית של נשים, הדרכה הורית, מעורבות חברתית ופיתוח תרבות ופנאי עבור האימהות וילדיהן.

Rana.a48@gmail.com, 054-3218131