קהילה תומכת 2017

ועדת ההיגוי הנה גוף וולונטרי המורכב מדמויות מפתח בקהילה, משלושת המגזרים (ציבורי, עסקי, חברתי), ומהווה את צוות החשיבה המוביל את המאיץ. הועדה פועלת תחת הצוות המנהל את המאיץ ומסייעת לו, באסטרטגיה, גיוס מנטורים ויועצים, ובגיוס, מיון ובחירת המיזמים לתכנית.

מנטורים הנם מתנדבים מומחים בתחומם אשר מלווים את היזמים לאורך המאיץ, ולעתים תכופות גם לאחר מכן. לכל מיזם מצוות מנטור/ית אשר מסייע לו להתקדם לצד התוכן הנלמד במפגשים הפרונטאליים, לפתור אתגרים אסטרטגיים ולייצר קשרים. 

ליאור בניסטי
לליב סנדנר
דודו אורן
מייק פרשקר
אריאלה רוזן
אלי חוגרי
חגית סנובסקי
חגית סנובסקי
משה פרבר
אורנית ישר
אנתיאה קאסל
אביב וסרמן
עירית מרחב ליבוביץ
לילי פרגמניקוב
איתן לומברד
אלנור רוזנרוט
יואב אחיעם
איריס זרזבסקי
דניאל וייל
רונן פריימן
יוליה ריינשמידט
רן לוי